Støtteordninger

Det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger innenfor norsk idrett. Du kan lese mer om dette på Norges Idrettsforbunds nettside.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i alle ordningene. Men det kan være mye å tjene på at at klubbstyret bruker tid på å sette seg inn i de ulike støtte- og tilskuddsordningene.

Støtteordninger

Her presenterer vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Det finnes en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse. 

(Klikk på linkene)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Spillemidler til utstyr
: Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler
: Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.

Helse og rehabilitering: 
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke ExtraStiftelsen om midler til helserelaterte prosjekter via Norges Idrettsforbund.
 
Sparing og rabattordninger: Se hvordan ditt idrettslag kan spare penger ved å benytte seg av idrettens rabattavtaler.
Kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider frivillig.no

Spillemidler til anlegg: En viktig tilskuddsordning for nærmiljøanlegg er spillemidler (overskudd fra Norsk Tipping AS) som forvaltes av Kulturdepartementet.  På KUDs sider www.idrettsanlegg.no finnes søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg, anleggsregister over alle idrettsanlegg i Norge, samt en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggenes geografiske plassering. I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg. Når klubben skal søke Spillemidler til anlegg kan det være nyttig å ha lest informasjonen på siden «Bygge anlegg?» og se på NIFs temasider om anlegg.

Momskompensasjon for anlegg og vare- og tjenestemomskompensasjon

Grasrotandelen

Sparebankstiftelsen

Gjensidigestiftelsen